UCHWAŁA NR XXIX/273/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/273/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.