UCHWAŁA NR XXIX/272/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXIX/272/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.