UCHWAŁA NR XXIX/271/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Gminą Miejską w Chodzieży, Gminą Chodzież, Gminą Budzy

UCHWAŁA NR XXIX/271/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Gminą Miejską w Chodzieży, Gminą Chodzież, Gminą Budzyń oraz Gminą Margonin w sprawie utworzenia Straży Gminnej.