UCHWAŁA NR XXIX/270/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru

UCHWAŁA NR XXIX/270/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gumowej.