UCHWAŁA NR XXIX/269/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prosna.

UCHWAŁA NR XXIX/269/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prosna.