UCHWAŁA NR XXIX/266/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec.

UCHWAŁA NR XXIX/266/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec.