UCHWAŁA NR XXXVII/334/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXXVII/334/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.