UCHWAŁA NR XXXVII/332/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXVII/332/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.