UCHWAŁA NR XXXVII/331/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

UCHWAŁA NR XXXVII/331/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.