UCHWAŁA NR XXXVII/330/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVII/330/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.