UCHWAŁA NR XXXVII/329/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVII/329/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.