UCHWAŁA NR XXXVII/328/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru po

UCHWAŁA NR XXXVII/328/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej (etap I).