UCHWAŁA NR XXXVII/327/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, w rejonie ulicy Gumowej.

UCHWAŁA NR XXXVII/327/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, w rejonie ulicy Gumowej.