UCHWAŁA NR XXXVII/335/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/335/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.