Oświadczenia majątkowe związane ze zmianą kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji: