Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu