Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji