Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu