Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu: