Oświadczenia majątkowe za 2020

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Budzyniu:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Budzyniu: