Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym: