Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej / zabudowanej w drodze przetargu

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej / zabudowanej w drodze przetargu: