Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej / zabudowanej w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej / zabudowanej w trybie bezprzetargowym: