Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych: