I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej

Informacja o wyniku przetargu