Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2018: