Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2019: