I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Leśna

Informacja o wyniku przetargu - 19.03.2021 r.:

Informacja o wyniku przetargu - 19.03.2021 r.