I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: Budzyń, ul. Przemysłowa

Informacja o wyniku przetargu - 18.03.2021 r.

Informacja o wyniku przetargu - 18.03.2021 r.