I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.