I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: Budzyń, ul. Przemysłowa

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2