Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 8.02.2021 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 8.02.2021 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 8.02.2021 r. - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 8.02.2021 r. - strona 3

Informacja o treści złożonych ofert - 19.01.2021 r.:

Informacja o treści złożonych ofert - 19.01.2021 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert - 19.01.2021 r. - strona 2