Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XI/120/2019

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2019 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2020 rok.