Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XX/220/2020

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2020 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2021 rok.