Budowa automatycznej linii cynkowania bębnowo - zawieszkowej do cynkowania słabokwaśnego z ukladem wentylacji technologicznej oraz oczyszczalnią ścieków na potrzeby linii cynkowania.