Informacja za II kwartał 2020 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń