Budowa automatycznej linii cynkowania

Budowa automotycznej linii cynkowania bębnowo zawieszkowej do cynkowania slabokwaśnego z układem wenniacji technologicznej oraz oczyszczalnią ścieków na potrzeby linii cynkowania