Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 7.08.2020 r.