Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Szkół Podstawowych