Oświadczenie majątkowe związane ze zmianą na stanowisku Kierownika CUW

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu