Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu