Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji