Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu