Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Budzyń