Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 15 czerwca 2020 r.