Informacja o złożonych do Wójta Gminy Budzyń petycjach w roku 2020r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1. Rodzice ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach skan petycji Nie łączenie klas VIa i VIb w Szkole Podstwowej w Wyszynach 15.06.2020 15.09.2020   Odpowiedź