Informacja Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r.