Informacja Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 marca 2020 r.