Protokół z XII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 24 stycznia 2020 r.