Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.